به اطلاع کلیه فروشندگان میرسانیم که سایت از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۷ رسما افتتاح می شود و طراحان میتوانند طرح های خود را برای قرارگیری در سایت ارسال کنند.

همچنین خریداران سایت چاپلی در صورتی که طرح مورد نظر خود را از میان آثار هنرمندان پیدا نکردند، می توانند طرح دلخواه خود را جهت چاپ برای ما ارسال کنند.
مشاهده  اطلاعیه ۶ - ساعت کاری پشتیبانی در نوروز ۹۸