در صورتی که می خواهید طرح خود را برای فروش در سایت قرار دهید، نمایش به صورت عمومی را انتخاب نمایید تا همه کاربران بتوانند محصول شما را ببینند و خرید کنند.
و در صورتی که می خواهید خود شما فقط طرح را ببینید یا خرید کنید، گزینه خصوصی را انتخاب نمایید. (در این صورت هیچ شخص دیگری نمیتواند محصول شما را در سایت ببیند)

اشتراک گذاری