بعد از ثبت نام در سایت به عنوان فروشنده (هنرمند) و یا خریدار (برای چاپ طرح دلخواه)، شما می توانید تصویر خود را در سایت قرار دهید. اضافه کردن و تنظیم طرح ۱٫ بعد از ورود به سایت، بر روی منوی کنار سبد خرید در…