تمامی هنرمندان می توانند با ایجاد فروشگاه اختصاصی در سایت چاپلی، نام و آثار خودشان را بهتر به مشتریان معرفی نمایند. جهت ایجاد فروشگاه اختصاصی به داشبورد خود در سایت وارد شوید.   بر روی فروشگاه من کلیک کنید.   در صفحه ای که باز…