با گذشت ۳ ماه کار شبانه روزی، نسخه جدید سایت چاپلی با امکانات جدید بازنویسی و رونمایی شد. در زیر برخی از امکانات اضافه شده را مرور می کنیم. ۱. امکان مشاهده فروش ها و میزان درآمد هنرمندان تمامی درآمدهای هنرمندان و میزان فروش هر…