استارتاپی چاپلی در اولین حضور خود در رویداد جایزه فیروزه موفقیت کسب کرد. پنجمین رویداد جایزه فیروزه زیرنظر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگستان هنر برگزار شد. در این رویداد استارتاپ  چاپلی در رقابت با ۴۰ استارتاپ خلاق فرهنگی شایسته تقدیر…