هنرمندان عزیز جهت تغییر سود فروش محصولات آموزش زیر را مشاهده نمایید. برای تغییر سود، بر روی دکمه ویرایش هر محصول کلیک کنید و سپس در سمت چپ بر روی تب دوم کلیک کنید و سود خود را وارد نمایید و در نهایت بر روی…