در صورتی که می خواهید طرح دلخواه خود را بر روی محصولات چاپ نمایید، این قیمت برای شما محاسبه می شود. و همچنین در صورتی که هنرمند هستید و می خواهید طرح خود را خریداری نمایید نیز، این قیمت ها برای شما لحاظ می گردد....