از تاریخ ۱۵ اسفند ۹۷ طرح های RGB در سایت تایید نمی شوند. به علت اختلاف رنگ شدید طرح های RGB در چاپ، این گونه از طرح ها در سایت تایید نمی شوند تا کیفیت کارهای چاپی بالاتر برود و مشتریان همان رنگ و عکسی…