آموزش ویدیویی آموزش متنی بعد از ثبت نام در سایت به عنوان خریدار (برای چاپ عکس دلخواه)، شما می توانید تصویر خود را در سایت قرار دهید. اضافه کردن عکس و تنظیم آن ۱٫ بعد از ورود به سایت، بر روی منوی کنار سبد خرید…